Algemene voorwaarden

Wij hanteren de Algemene Reparatievoorwaarden Consumentenelectronica van UNETO-VNI. Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage d.d. 4 oktober 1996, onder nummer 115/1996. Een exemplaar sturen wij u desgewenst kosteloos toe.

Een digitale versie kunt u hier downloaden.